Co to jest optometria?

 

Według rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644) optometria, to dziedzina wiedzy zajmująca się ochroną, zachowaniem, usprawnieniem i rozwojem procesu widzenia.

 
 

Kim jest optometrysta?

 

Zawód optometrysty należy do systemu ochrony zdrowia, a jego praktykowanie wymaga odpowiedniego wykształcenia i umiejętności. Optometrysta zajmuje się:

  • badaniem wad wzroku (krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu, a także starczowzroczności);
  • korygowaniem wad wzroku za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych;
  • doborem pomocy wzrokowych (powiększających, optycznych, nieoptycznych, elektronicznych) dla osób słabowidzących, czyli osób, których ostrość wzroku jest trwale obniżona z powodu chorób oczu;
  • prowadzi rehabilitację wzroku (tzw. terapię widzenia), w celu przywrócenia właściwej sprawności układu wzrokowego w różnego typu zaburzeniach (w zezach, zaburzeniach ruchów oczu, akomodacji, widzenia przestrzennego, w opto-dysleksji, a także przy niedowidzeniu, czyli tzw. „leniwym oku”).


 

W zakresie korekcji i rehabilitacji wzroku optometrysta może zrobić więcej, niż optyk lub okulista!

OPTOKLINIKA Korekcja i rehabilitacja wzroku       90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93       tel. +48 797 538 148       salon@optoklinika.pl       gabinet@optoklinika.pl