Nasi Specjaliści – GABINET

 

 

optometrysta

 

dr n. med. Marta Uzdrowska

 

Jest wykwalifikowanym optometrystą z wieloletnim doświadczeniem (NO11220), członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO). Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu uzyskując w 2009 roku tytuł licencjata optyki okularowej, zaś dwa lata później tytuł magistra na kierunku Optometria. W 2016 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W międzyczasie uzyskała również dyplom z ortoptyki kończąc ten kierunek z wyróżnieniem. Publikuje prace naukowe z zakresu optyki i optometrii oraz występuje na specjalistycznych konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Od 2005 roku pracowała zawodowo w wielu salonach optycznych w Łodzi i w Poznaniu. Prowadziła również zajęcia dla studentów oraz kursy dla specjalistów na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie wykorzystuje te doświadczenia w pracy klinicznej z pacjentami. Nieustannie poszerza również swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach krajowych i międzynarodowych z zakresu terapii widzenia, doboru pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących, badania wzroku czy doboru soczewek kontaktowych. Dwukrotnie była gościem Moorfields Eye Hospital i UCL Institute of Ophthalmology w Londynie podczas wyjazdów stypendialnych.

 

Ponadto od 2008 roku angażuje się w pracę na rzecz sportowców z niepełnosprawnością intelektualną, jako wolontariusz-specjalista w Olimpiadach Specjalnych (program Zdrowe Oczy).

 

Specjalizuje się szczególnie w diagnostyce i rehabilitacji zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych oraz w diagnostyce i korekcji wad wzroku u pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

 

 

mgr Małgorzata Pachniewicz

 

Jest optometrystą klinicznym (NO06207) i tyflopedagogiem, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006 r.), Pennsylwania College of Optometry (2011 r.) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2010 r.). Należy do Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO).

 

Pracuje zawodowo od 2005 r. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywała pracując z pacjentami w salonach optycznych i klinice okulistycznej. Specjalizuje się w doborze korekcji okularowej, aplikacji soczewek kontaktowych, kwalifikacji pacjentów do zabiegów okulistycznych, np. laserowej korekcji wzroku czy zabiegów usunięcia zaćmy.

 

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w optometrycznych konferencjach naukowych oraz licznych kursach specjalistycznych, przede wszystkim z zakresu kontaktologii, widzenia obuocznego oraz terapii widzenia.

 
 
 
 

optometrysta

 

mgr inż. Monika Dróżdż

 

Jest optometrystą (NO19366) i optykiem okularowym, absolwentką Politechniki Wrocławskiej (2019 r.).

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując nie tylko w salonach optycznych, ale także w klinice okulistycznej, w której kwalifikowała pacjentów do zabiegów okulistycznych oraz w centrum medycznym, gdzie zajmowała się doborem korekcji okularowej i aplikacją soczewek kontaktowych.

 

Nieustannie poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu kontaktologii, widzenia obuocznego i terapii widzenia, ponieważ te dziedziny są jej szczególnie bliskie. W 2020 r. została laureatką konkursu FORCE (Future Ocular Reasearch Creativity Event).

 

Jest osobą cierpliwą, dokładną i sumienną. Do pracy z pacjentami podchodzi z pasją, odpowiedzialnością i zaangażowaniem.

 

 

 

zdjęcie na stronę

 

mgr Anna Pawełczyk

 
Jest ortoptystką, pedagogiem i coachem, absolwentką Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi (2019 r.), a także Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach Edukacja dorosłych oraz Opieka i terapia pedagogiczna (2019 r.). 
 
 
Jako ortoptystka z oddaniem i pasją zajmuje się rehabilitacją zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. Jako pedagog interesuje się szczególnie sytuacją szkolną uczniów z problemami wzrokowymi i dąży do poprawy ich komfortu nauki. Dla innych pedagogów jest trenerem w zakresie kontaktu z uczniami i ich rodzicami. Prowadziła także wiele zajęć i warsztatów dla seniorów.
 
 
Jest osobą cierpliwą, pogodną i kreatywną. Lubi szycie, projektowanie wystroju wnętrz i lotnictwo.

 
 

 

p. Martyna - zdjecie na stronę

 

mgr Martyna Skonieczna

 

Jest optometrystą, optykiem okularowym i ortoptystką, absolwentką Politechniki Częstochowskiej (2017 r.), a także Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi (2019 r.).

 

Karierę zawodową rozpoczęła w 2014 r. od optyki okularowej, prowadząc własny salon optyczny w Gąbinie. Poszerzając zainteresowania z tej dziedziny ukończyła studia magisterskie z optometrii, a następnie uzyskała dyplom z ortoptyki.

 

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez liczne szkolenia z zakresu kontaktologii, stylizacji opraw okularowych, a także widzenia obuocznego i terapii wzrokowej.

 

Cechuje ją duża cierpliwość i wyrozumiałość. W wolnych chwilach lubi spędzać czas w ogrodzie z dziećmi, podróżować i projektować wnętrza.

 

 


 

 

 

 


OPTOKLINIKA Korekcja i rehabilitacja wzroku       90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93       tel. +48 797 538 148       salon@optoklinika.pl       gabinet@optoklinika.pl