Wpływ widzenia na aktywność sportową jest ogromny. Dobre widzenie, to nie tylko dobra ostrość wzroku, ale również krótkie czasy reakcji, precyzyjna ocena odległości, dobra orientacja przestrzenna czy wysoka celność. To właśnie te elementy wspomagają wysiłki sportowców i przekładają się bezpośrednio na ich osiągnięcia sportowe i bezpieczeństwo podczas treningów i zawodów.

 

Dobre widzenie i sport

W celu osiągnięcia dobrego widzenia i wszystkich korzyści z nim związanych sportowcom zaleca się korygowanie nawet najmniejszych wartości wad wzroku oraz eliminowanie wszelkich zaburzeń widzenia. Ten pogląd propagują zwłaszcza specjaliści z krajów zachodnich wiedząc, że problemy z widzeniem mogą osłabiać czasy reakcji i percepcję wzrokową zawodników (1). Potrzeba dobrego widzenia dotyczy niemal wszystkich dyscyplin sportowych.

 

Bezpieczne widzenie

Niemniej ważną sprawą jest bezpieczeństwo sportowców podczas treningów i zawodów. Jak podaje literatura światowa, urazy narządu wzroku są główną przyczyną ślepoty u dzieci, a 30% wszystkich urazów oczu wśród dzieci dotyczy właśnie aktywności sportowej (2). Jednak aż 90% urazów oczu związanych ze sportem można by uniknąć dzięki zastosowaniu odpowiednich okularów ochronnych (3,4). Takiej ochrony wymagają szczególnie sporty rakietowe i gry zespołowe.

 

W naszej praktyce rozumiemy, jak ważne dla sportowców jest dobre i bezpieczne widzenie. Rozumiemy też, jaką wartością dla zespołu są dobrzy zawodnicy. Dlatego oferujemy:

 1.   Wnikliwą i dokładną diagnostykę wad wzroku.
 2.   Ocenę współpracy oczu (czyli równowagi działania mięśni zewnątrzgałkowych, akomodacji, widzenia przestrzennego centralnego i peryferyjnego itd.).
 3.   Optometryczny trening widzenia dla sportowców (czyli trening widzenia usprawniający koordynację wzrokowo-ruchową i widzenie stereoskopowe, a więc celność, ocenę odległości, orientację przestrzenną itd.).
 4.   Szerokie możliwości korekcji wzroku dedykowane sportowcom i osobom aktywnym, a więc:
  • soczewki kontaktowe najnowszych generacji,
  • sportowe okulary korekcyjne,
  • gogle sportowe (ochronne i z korekcją),
  • sportowe okulary przeciwsłoneczne.

 

Z treningu wzrokowego mogą skorzystać zarówno sportowcy, którzy mają wadę wzroku lub inne problemy wzrokowe, jak i ci, którzy nie mają wady wzroku i widzą dobrze. Dlaczego? Ponieważ trening wzrokowy jest jak trening sportowy – pozwala wyeliminować niedoskonałości, uczy nowych technik gry, ale również pomaga udoskonalić te umiejętności zawodnika, które są już zadowalające.

 

Bo w sporcie chodzi o to, by być coraz lepszym, by wzmacniać formę, poszerzać granice swoich możliwości,
pokonywać rywali i własne słabości, a w efekcie – zwyciężać!

 

Zachęcamy zarówno sportowców zawodowych, jak i amatorów do korzystania z treningu wzrokowego w naszej klinice!

 

 

 

Literatura: (1) Obstfeld H, Pope R, Sports vision correction with spectacles. In Loran DFC, MacEwan C.J., editors: Sports vision, Oxford, Butterworth-Heinemann, 1995. (2) Harrison A, Telander DG, Eye Injuries in the youth athlete: a case-based approach. Sports Med. 2002;31(1), 33-40. (3) Rodriguez JO, Lavina AM, Agarwal A, Prevention and treatment of common eye injuries in sports. Am. Fam. Physician 2003;67:1481-1488,1494-1496. (4) Erie JC, Eye injuries: prevention, evaluation, and treatment. Phys. Sportsmed. 1991;19:108-122.


OPTOKLINIKA Korekcja i rehabilitacja wzroku       90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93       tel. +48 797 538 148       salon@optoklinika.pl       gabinet@optoklinika.pl