Oferujemy również przesiewowe badania wzroku dla szkół, przedszkoli, zespołów sportowych, firm czy instytucji. Nasi specjaliści przyjadą na miejsce badania wraz z całym niezbędnym sprzętem, a każdy pacjent otrzyma po badaniu pisemną informację o uzyskanych wynikach oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

 

Proponujemy program badań przesiewowych pod kątem:

  1.   Wad wzroku.
  2.   Zaburzeń widzenia obuocznego.
  3.   Opto-dysleksji.

 

Przesiewowe badania wzroku, to znakomita możliwość wykrycia zaburzeń osłabiających umiejętności szkolne dzieci, sprawność i wyniki sportowców czy wydajność pracy pracowników. Dla dzieci i młodzieży mogą być szansą na lepszy rozwój, zaś dla pracodawców – narzędziem optymalizacji wysiłku pracowników lub formą premii dla nich.

 

Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z realizowanych przez nas przesiewowych badań wzroku!

 


OPTOKLINIKA Korekcja i rehabilitacja wzroku       90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93       tel. +48 797 538 148       salon@optoklinika.pl       gabinet@optoklinika.pl