Zapraszamy na szkolenie:

DIAGNOZOWANIE WIDZENIA OBUOCZNEGO – POZIOM PODSTAWOWY

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie stanowi solidną dawkę wiedzy i praktyki z zakresu podstawowych procedur badania widzenia obuocznego u pacjentów z zezami ukrytymi i jawnymi, zaburzeniami akomodacji czy problemami szkolnymi. Łączy podejście optometrii i ortoptyki.

Szkolenie obejmujący 3 dni zajęć (piątek, sobota, niedziela) – łącznie 22 h, w tym:

 • podstawy teoretyczne z zakresu widzenia obuocznego, jego zaburzeń oraz zasad i metod jego diagnozowania
 • procedury badania widzenia obuocznego, w tym m.in. wywiad, badania wstępne, ustawienie oczu, fiksacja, korespondencja, jednoczesna percepcja, fuzja, zakresy fuzji, stereopsja, ruchy oczu, akomodacja, konwergencja, sprawność wergencji – łącznie ponad 15 procedur
 • Warsztaty kreatywne – kształcące umiejętność analizowania wyników i formułowania zaleceń dla pacjentów
 • ponad 10 h zajęć praktycznych

UWAGA! Szkolenie skupia się na metodach badania pacjenta w wolnej przestrzeni. Nie obejmuje procedur diagnostycznych realizowanych z wykorzystaniem synoptoforu, ponieważ ten zakres wiedzy i umiejętności obejmuje szkolenie pt. SYNOPTOFOR W DIAGNOSTYCE I TERAPII WIDZENIA.

 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

Ze względu na swój bazowy charakter dedykowane jest dla specjalistów początkujących w zakresie diagnozowania widzenia obuocznego, a także dla już praktykujących specjalistów, którzy chcieliby uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie. Jednocześnie jest to szkolenie specjalistyczne, a zatem kierowane jest do:

 • optometrystów i ortoptystek (wymagany skan dyplomu),
 • studentów optometrii i słuchaczy policealnych szkół ortoptycznych (wymagany skan legitymacji studenckiej/szkolnej).

 

KTO PROWADZI SZKOLENIE

dr n. med. Marta Uzdrowska

Optometrysta, ortoptystka i optyk okularowy, członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO) (NO11220), wolontariusz-specjalista w Olimpiadach Specjalnych (program Zdrowe Oczy).

Wysoko wykwalifikowany specjalista z 18-letnim doświadczeniem zawodowym i 12-letnim doświadczeniem dydaktycznym. Prowadziła zajęcia dla studentów oraz kursy dla specjalistów na publicznych i prywatnych uczelniach wyższych w Poznaniu, Warszawie i Łodzi, a także dla słuchaczy policealnej szkoły ortoptycznej i uczniów technikum optycznego w Łodzi. Przez ostatnie 2 lata pracowała na uczelni na stanowisku profesora jako Zastępca Dyrektora Instytutu Optyki Okularowej i Optometrii ds. Kształcenia. Uczestniczyła w tworzeniu programów nauczania dla zawodów optyka okularowego oraz optometrysty. Była promotorem kilkunastu prac dyplomowych z zakresu optyki okularowej i optometrii.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dwukrotnie była gościem Moorfields Eye Hospital i UCL Institute of Ophthalmology w Londynie podczas wyjazdów stypendialnych. Wyniki swoich prac naukowych prezentowała na konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. w Warszawie i Pradze.

Od blisko 10 lat prowadzi własną klinikę, w której wraz z Zespołem pomaga pacjentom lepiej widzieć ciesząc się zaufaniem pacjentów z całej Polski, a nawet z zagranicy. W swojej pracy klinicznej od 16 lat zajmuje się nie tylko doborem okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących, ale także diagnozowaniem i terapią widzenia obuocznego. Pracuje zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi w każdym wieku.

Teraz dzieli się swoim doświadczeniem i zaprasza do współpracy kolejnych specjalistów!

 

CO ZYSKUJESZ JAKO UCZESTNIK SZKOLENIA

solidne podstawy teoretyczne – uporządkowana i jasno przedstawiona wiedza na temat m.in.:

 • widzenia obuocznego i jego zaburzeń
 • zasad i metod jego diagnozowania
 • ponad 15 procedur badania widzenia obuocznego w wolnej przestrzeni

ponad 10 h zajęć praktycznych

materiały informacyjne (w cenie szkolenia) 

nie tylko wiedzę i umiejętności praktyczne, ale także umiejętność analizowania wyników i formułowania zaleceń dla pacjentów dzięki Warsztatom kreatywnym

 

DODATKOWE KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • możliwość dołączenia do zamkniętej grupy specjalistów online (w tym m.in. do cyklicznych spotkań online z możliwością omawiania przypadków klinicznych) (w cenie szkolenia) 
 • możliwość uczestniczenia w badaniach widzenia obuocznego w OPTOKLINICE w charakterze obserwatora (koszt 300 zł/dzień) 
 • możliwość umówienia superwizji z prowadzącą szkolenie dr n. med. Martą Uzdrowską (zakres i koszt do indywidualnego ustalenia) 
 • możliwość nawiązania współpracy zawodowej z OPTOKLINIKĄ po szkoleniu (zatrudnienie na etat lub na godziny), warunki: uczestnictwo w całym szkoleniu, rozmowa kwalifikacyjna, weryfikacja kompetencji zawodowych i egzamin z treści szkolenia

 

TERMIN I CENA SZKOLENIA  

data: 19-21.01.2024 r. (pt., sob., nd.) 22 h                  

cena: 1590 zł

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • wypełnij formularz zgłoszenia i prześlij go wraz ze skanem dyplomu/legitymacji na adres: katarzyna.balinska@optoklinika.pl
 • wraz z potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkolenie otrzymasz dane do przelewu – dokonaj opłaty, a następnie prześlij zwrotnie potwierdzenie wpłaty

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE – DO POBRANIA: 

Formularz rekrutacji – Optoklinika – szkolenie BV

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i zakresu szkolenia.


OPTOKLINIKA Korekcja i rehabilitacja wzroku       90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93       tel. +48 797 538 148       salon@optoklinika.pl       gabinet@optoklinika.pl