Zapraszamy na szkolenie:

SYNOPTOFOR W DIAGNOSTYCE I TERAPII WIDZENIA

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje wiedzę teoretyczną i praktykę z zakresu najczęściej wykorzystywanych w praktyce klinicznej procedur diagnostycznych oraz metod ćwiczeń wzrokowych z wykorzystaniem synoptoforu u pacjentów z zaburzeniami widzenia obuocznego. Bazuje na podejściu ortoptycznym, ale uwzględnia również spojrzenie optometryczne.

Szkolenie obejmuje 2 dni zajęć teoretycznych i praktycznych (sobota, niedziela) – łącznie 15 h, w tym:

 • podstawy teoretyczne z zakresu konstrukcji, obsługi i wykorzystania synoptoforu w pracy klinicznej ortoptystki i optometrysty
 • procedury diagnostyczne oraz terapeutyczne możliwe do zrealizowania z wykorzystaniem synoptoforu – łącznie ponad 20 procedur
 • 12 h zajęć praktycznych

 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

Ze względu na swój kompleksowy zakres szkolenie dedykowane jest zarówno dla specjalistów początkujących w pracy z synoptoforem, jak i tych już praktykujących, którzy chcieliby uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie. Jednocześnie jest to szkolenie specjalistyczne, a zatem kierowane jest do:

 • optometrystów i ortoptystek (wymagany skan dyplomu),
 • studentów optometrii i słuchaczy policealnych szkół ortoptycznych (wymagany skan legitymacji studenckiej/szkolnej).

 

KTO PROWADZI SZKOLENIE

dr n. med. Marta Uzdrowska

Optometrysta, ortoptystka i optyk okularowy, członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO) (NO11220), wolontariusz-specjalista w Olimpiadach Specjalnych (program Zdrowe Oczy).

Wysoko wykwalifikowany specjalista z 18-letnim doświadczeniem zawodowym i 12-letnim doświadczeniem dydaktycznym. Prowadziła zajęcia dla studentów oraz kursy dla specjalistów na publicznych i prywatnych uczelniach wyższych w Poznaniu, Warszawie i Łodzi, a także dla słuchaczy policealnej szkoły ortoptycznej i uczniów technikum optycznego w Łodzi. Przez ostatnie 2 lata pracowała na uczelni na stanowisku profesora jako Zastępca Dyrektora Instytutu Optyki Okularowej i Optometrii ds. Kształcenia. Uczestniczyła w tworzeniu programów nauczania dla zawodów optyka okularowego oraz optometrysty. Była promotorem kilkunastu prac dyplomowych z zakresu optyki okularowej i optometrii.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dwukrotnie była gościem Moorfields Eye Hospital i UCL Institute of Ophthalmology w Londynie podczas wyjazdów stypendialnych. Wyniki swoich prac naukowych prezentowała na konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. w Warszawie i Pradze.

Od blisko 10 lat prowadzi własną klinikę, w której wraz z Zespołem pomaga pacjentom lepiej widzieć ciesząc się zaufaniem pacjentów z całej Polski, a nawet z zagranicy. W swojej pracy klinicznej od 16 lat zajmuje się nie tylko doborem okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących, ale także diagnozowaniem i terapią widzenia obuocznego. Pracuje zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi w każdym wieku.

Teraz dzieli się swoim doświadczeniem i zaprasza do współpracy kolejnych specjalistów!

 

CO ZYSKUJESZ JAKO UCZESTNIK SZKOLENIA

solidne podstawy teoretyczne – uporządkowana i jasno przedstawiona wiedza na temat m.in.:

 • konstrukcji, obsługi i wykorzystania synoptoforu w pracy klinicznej ortoptystki i optometrysty
 • ponad 20 procedur diagnostycznych i terapeutycznych możliwych do zrealizowania z wykorzystaniem synoptoforu

– 12 h zajęć praktycznych

– materiały informacyjne (w cenie szkolenia) 

 

DODATKOWE KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • możliwość dołączenia do zamkniętej grupy specjalistów online (w tym m.in. do cyklicznych spotkań online z możliwością omawiania przypadków klinicznych) (w cenie szkolenia) 
 • możliwość nawiązania współpracy zawodowej z OPTOKLINIKĄ po szkoleniu (zatrudnienie na etat lub na godziny), warunki: uczestnictwo w całym szkoleniu, rozmowa kwalifikacyjna, weryfikacja kompetencji zawodowych i egzamin z treści szkolenia

 

TERMIN I CENA SZKOLENIA

data: 25-26.11.2023 r. (sob., nd.) 15 h                  

cena: 1000 zł

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • wypełnij formularz zgłoszenia i prześlij go wraz ze skanem dyplomu/legitymacji na adres: katarzyna.balinska@optoklinika.pl
 • wraz z potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkolenie otrzymasz dane do przelewu – dokonaj opłaty, a następnie prześlij zwrotnie potwierdzenie wpłaty

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE – DO POBRANIA: 

Formularz rekrutacji – Optoklinika – szkolenie Synoptofor

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i zakresu szkolenia.


OPTOKLINIKA Korekcja i rehabilitacja wzroku       90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93       tel. +48 797 538 148       salon@optoklinika.pl       gabinet@optoklinika.pl