Badanie refrakcji - poziom podstawowy

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie stanowi solidną dawkę wiedzy i praktyki z zakresu podstawowych procedur badania refrakcji u pacjentów z wadami refrakcji i prezbiopią. Obejmuje zarówno techniki diagnostyczne z wykorzystaniem foroptera, jak i pracę w wolnej przestrzeni z kasetą okulistyczną i oprawą próbną. Ponadto uwzględnia przesiewowe testy diagnostyczne do wstępnego wykrywania zaburzeń widzenia obuocznego u pacjentów. Zakres szkolenia obejmuje nie tylko poszczególne procedury pomiaru refrakcji, ale kompletny proces badania okularowego z udziałem pacjenta – od etapu wywiadu do interpretacji wyników oraz formułowania i przekazania badanemu zaleceń i jest zaplanowany w taki sposób, był Uczestnik mógł od razu wprowadzić zdobyte umiejętności do własnej, codziennej praktyki.

Szkolenie obejmujący 3 dni zajęć (czwartek, piątek, sobota) – łącznie 24 h dydaktyczne, w tym:

 • podstawy teoretyczne z zakresu funkcjonowania układu optycznego oka i drogi wzrokowej, zaburzeń procesu refrakcji oraz zasad i metod ich diagnozowania

 • procedury badania refrakcji, w tym m.in. wywiad, badania wstępne, ekwiwalent sferyczny/najlepsza korekcja sferyczna, ocena astygmatyzmu, balans obuoczny, dobór addycji do bliży, a ponadto przesiewowe testy diagnostyczne do wstępnego wykrywania zaburzeń widzenia obuocznego u pacjentów – łącznie ponad 15 procedur

 • Warsztaty kreatywne – kształcące umiejętność analizowania wyników i formułowania zaleceń dla pacjentów

 • ponad 12 h dydaktycznych zajęć praktycznych

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

Ze względu na swój bazowy charakter dedykowane jest dla specjalistów początkujących w zakresie diagnozowania zaburzeń refrakcji, a także dla już praktykujących specjalistów, którzy chcieliby uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie. Jednocześnie jest to szkolenie specjalistyczne, a zatem kierowane jest do:

 • optometrystów (wymagany skan dyplomu),

 • studentów optometrii (wymagany skan legitymacji studenckiej),

 • lekarzy okulistów (specjalistów chorób oczu) w trakcie lub po specjalizacji (wymagany skan dyplomu).

KTO PROWADZI SZKOLENIE 

dr n. med. Marta Uzdrowska

Optometrysta, ortoptystka i optyk okularowy, członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO) (NO11220), wolontariusz-specjalista w Olimpiadach Specjalnych (program Zdrowe Oczy).

Wysoko wykwalifikowany specjalista z 18-letnim doświadczeniem zawodowym i 12-letnim doświadczeniem dydaktycznym. Prowadziła zajęcia dla studentów oraz kursy dla specjalistów na publicznych i prywatnych uczelniach wyższych w Poznaniu, Warszawie i Łodzi, a także dla słuchaczy policealnej szkoły ortoptycznej i uczniów technikum optycznego w Łodzi. Przez ostatnie 2 lata pracowała na uczelni na stanowisku profesora jako Zastępca Dyrektora Instytutu Optyki Okularowej i Optometrii ds. Kształcenia. Uczestniczyła w tworzeniu programów nauczania dla zawodów optyka okularowego oraz optometrysty. Była promotorem kilkunastu prac dyplomowych z zakresu optyki okularowej i optometrii.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dwukrotnie była gościem Moorfields Eye Hospital i UCL Institute of Ophthalmology w Londynie podczas wyjazdów stypendialnych. Wyniki swoich prac naukowych prezentowała na konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. w Warszawie i Pradze.

Od blisko 10 lat prowadzi własną klinikę, w której wraz z Zespołem pomaga pacjentom lepiej widzieć ciesząc się zaufaniem pacjentów z całej Polski, a nawet z zagranicy. W swojej pracy klinicznej od 16 lat zajmuje się nie tylko doborem okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących, ale także diagnozowaniem i terapią widzenia obuocznego. Pracuje zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi w każdym wieku.

Teraz dzieli się swoim doświadczeniem i zaprasza do współpracy kolejnych specjalistów

CO ZYSKUJESZ JAKO UCZESTNIK SZKOLENIA

- solidne podstawy teoretyczne – uporządkowana i jasno przedstawiona wiedza na temat m.in.:

 • procesu refrakcji i jego zaburzeń

 • zasad i metod ich diagnozowania

 • ponad 15 procedur diagnostycznych

- ponad 12 h dydaktycznych zajęć praktycznych

- materiały informacyjne (w cenie szkolenia) 

- nie tylko wiedzę i umiejętności praktyczne, ale także umiejętność analizowania wyników i formułowania zaleceń dla pacjentów dzięki Warsztatom kreatywnym

DODATKOWE KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 

 • możliwość dołączenia do zamkniętej grupy specjalistów online (w tym m.in. do cyklicznych spotkania online z możliwością omawiania przypadków klinicznych) (w cenie szkolenia) 

 • możliwość uczestniczenia w badaniach refrakcji w OPTOKLINICE w charakterze obserwatora (koszt 300 zł/dzień) 

 • możliwość umówienia superwizji z prowadzącą szkolenie dr n. med. Martą Uzdrowską (zakres i koszt do indywidualnego ustalenia)

 • możliwość nawiązania współpracy zawodowej z OPTOKLINIKĄ po szkoleniu (zatrudnienie na etat lub na godziny), warunki: uczestnictwo w całym szkoleniu, rozmowa kwalifikacyjna, weryfikacja kompetencji zawodowych i egzamin z treści szkolenia

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • wypełnij formularz zgłoszenia i prześlij go wraz ze skanem dyplomu/legitymacji na adres: marta.uzdrowska@optoklinika.pl

 • wraz z potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkolenie otrzymasz dane do przelewu – dokonaj opłaty w ciągu 3 dni od ich otrzymania, a następnie prześlij zwrotnie potwierdzenie wpłaty

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i zakresu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE – DO POBRANIA: 

formularz_rekrutacji_-_optoklinika_-_szkolenie_br.pdf

TERMIN I CENA SZKOLENIA

data: 03-05.10.2024 r. (czw., pt., sob.) 24 h dydaktyczne

cena: 1690 zł

Rodo

1. Informujemy, że używamy informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskujemy dostęp do tych informacji w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Kliniki, a także w celach statystycznych. Dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom. Korzystanie ze strony internetowej Kliniki bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.

2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących plików cookies (m.in. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Czytaj treść polityki prywatności


Polityka Plików Cookies

1. Informujemy, że używamy informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskujemy dostęp do tych informacji w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Kliniki, a także w celach statystycznych. Dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom. Korzystanie ze strony internetowej Kliniki bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.

2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących plików cookies (m.in. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.